Vacature

Voorzitter Robert Vreeburg
Penningmeester Josien Jongbloed
Secretariaat Elzo Lubbers
Algemeen bestuurslid vacature
Algemeen bestuurslid Vacature

Muziekcommissie (Geert Jan, Erwin, Klaas en Chris):
De muziekcommissie bestaat uit: dirigent van de brassband, een bestuurslid, een jeugdlid en een volwassen lid.
De taak van de muziekcommissie bestaat uit het samenstellen van repertoire voor de concerten en optredens, voor het samenstellen van een map met ensemblemuziek en het samenstellen van een map met vaste muziek die regelmatig bijgehouden wordt. In deze laatste map zitten verschillende soorten muziek. Er is dus altijd repertoire beschikbaar dat in zeer korte repetitietijd uitvoerbaar is. De muziekcommissie werkt samen met de concertcommissie, bv. bij het zoeken van muziek voor themaconcerten.

Concertcommissie (Geert Jan, Josien, Rita en Jan):
De concertcommissie bestaat uit: dirigent van de brassband, een bestuurslid, een jeugdlid en een volwassen lid.
De concertcommissie zorgt voor de artistieke ideeën en de organisatie van concerten die door dirigent en bestuur zijn opgenomen in de jaarplanning.

Activiteitencommissie :
De activiteitencommissie bestaat uit minimaal 2 leden, waarvan een bestuurslid. De activiteitencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van niet-muzikale activiteiten, zoals een borrel of een barbecue, maar ook voor bv. de organisatie van een studieweekend.

Sponsorcommissie (Robert, Jan en Anne)
De sponsorcommissie bestaat uit minimaal 2 personen, waaronder een bestuurslid. De commissie doet een voorstel aan het bestuur aangaande vormen van sponsoring en sponsorpakketten. Bij instemming van het bestuur zoekt de sponsorcommissie sponsoren.