Voor contact kunt u de volgende mailadressen gebruiken:

Voorzitter Robert Vreeburg
voorzitter@flevobrass.nl
Penningmeester Josien Jongbloed
penningmeester@flevobrass.nl
Secretaris Elzo Lubbers
secretariaat@flevobrass.nl
Sponsoring Robert Vreeburg sponsoring@flevobrass.nl

IBAN-nummer: NL 44 RABO 0307 2570 45
K.v.K. Lelystad onder nr. 40059151