Beste ondernemer in de Noordoostpolder

Op zaterdag 20 april wordt er een jubileumconcert gehouden vanwege 75 jaar amateurmuziek in de Noordoostpolder. Het ontstaan van de polder en de daarbij behorende geschiedenis maakt dat het gebied een (muziek) cultuur heeft opgebouwd die van betekenis is voor de mensen die daar wonen en werken. De leefomgeving en de cultuur in dit gebied maken deel uit van het besluit dat de mensen er komen wonen, hier blijven of weer vertrekken. Door het stilstaan bij dit jubileum wordt de gemeenschapszin en de identiteit versterkt.

Flevo Brass Emmeloord heeft het initiatief genomen om aandacht te geven aan dit jubileum door het houden van workshops en het vormen van een projectorkest voor alle amateurmuzikanten uit de regio NOP en Urk. De website van Flevo Brass vermeldt uitgebreid over het initiatief.

Er wordt voor dit jubileum een speciaal muziekstuk gecomponeerd dat in première gaat op 20 april. De compositie zal daarna nationaal en internationaal verspreid worden.

Ik wil u vragen of u onderdeel wil worden van deze compositie, kosten om en nabij € 6.500, door gouden sponsor te worden van deze compositie. U kunt de muziek dan bijvoorbeeld ook gebruiken als herkenningstune voor uw bedrijf.

Provincie Flevoland heeft een subsidie beschikbaar gesteld, maar dat is niet voldoende om onze ambitie uit te kunnen voeren, namelijk een herkenningstune voor de regio voor de bewoners en voor de bedrijven.

U kunt met uw naam worden vermeld in en op de compositie. U kunt dit op verschillende manieren doen:

  1. Gouden sponsor € 2000: uw bedrijfsnaam staat in de ondertitel van de compositie en u mag de tune als bedrijfstune gebruiken voor uw eigen marketing. Ook wordt uw bedrijfsnaam wordt heel zichtbaar vermeld tijdens de workshops en het concert.
  2. Zilveren sponsor € 500: uw naam staat achterin de compositie en uw bedrijfsnaam wordt heel zichtbaar vermeld tijdens de workshops en het concert.
  3. Bronzen sponsor € 250: uw bedrijf wordt heel zichtbaar vermeld tijdens het workshops en het concert.

U kunt uw belangstelling kenbaar maken via de mail en mobiel:

secretariaat@flevobrass.nl en mobiel: 06-102 108 02

Alvast heel veel dank voor uw medewerking.

Anne Dijk, voorzitter Flevo Brass