Music Kids, een vet coole muziekcursus! Lijkt het jou ook leuk? Na twee gratis proeflessen kun je je inschrijven voor de cursus Music Kids.

Twee gratis proeflessen
Enthousiast geworden door het filmpje? Flevo Brass biedt de kinderen twee gratis proeflessen aan om te kijken of Music Kids wat voor ze is. De lessen worden verzorgd door de professionele docente die ook de cursus Music Kids en de reguliere muzieklessen geeft. De gratis proeflessen zijn op donderdag 17 februari en donderdag 3 maart van 14.45 tot 15.30 uur in het Cultuurbedrijf Noordoostpolder (Harmen Visserplein 2)

Music Kids
De kinderen komen spelenderwijs in aanraking met muziek in brede zin van het woord. Ze leren hun talenten op speelse wijze en door onderzoek ontdekken en ontwikkelen. Muziek is zoveel meer dan een instrument leren bespelen. In deze cursus komen de diverse domeinen aan bod: zingen, luisteren, muziek maken, bewegen, lezen en noteren. Fantasie en motivatie worden gestimuleerd. We luisteren naar en bewegen op muziek in diverse stijlen. We maken een klankverhaal, leren muziek lezen en noteren. We ontdekken de mogelijkheden van de stem, de diverse  (blaas)instrumenten. De kinderen leren samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, initiatief ontplooien, improviseren reflecteren en presenteren van hun creaties voor publiek.

Niet alleen een hele leuke, maar ook leerzame cursus van 36 weken voor een bedrag van slechts € 240,00
Aanmelden kan via: musickids@flevobrass.nl

Muziekles en samenspelgroep
Heeft je kind bij Music Kids het favoriete instrument gevonden? Dan kan je kind naadloos doorstromen naar muziekles bij dezelfde docent en ook nog blijven samenspelen in een groepje.